تماس با ما نقشه سایت پیمانکاران مشتریان صفحه نخست
گرفتن پرینت ارسال لینک به دوستان مزایده
 
آگهی مزایده عمومی

شرکت اگزوز خودرو خراسان در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را ، ازطریق مزایده عمومی _طبق
مشخصات مندرج در برگه شرایط ، به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به
مدت 7روز جهت بازدید از اقلام و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده  به سازمان بازاریابی
وفروش شرکت اگزوز خودرو خراسان واقع در نیشابور ،کیلومتر7جاده قدیم سبزوار مراجعه و یا با
شماره تلفن 42473509و 42473553 - 051 تماس حاصل فرمایند.

 

ردیف

شرح اقلام

مقدار

توضیحات

2

ضایعات ذوبی فله

300 تن

شامل انواع  پرت ورق و لوله(گالوانیزه ،روغنی،آلومینایز)

3

ورق پرت سرقیچی

50 تن

شامل انواع  پرت ورق سرقیچی (گالوانیزه ، روغنی ، آلومینایز و استیل ضایعاتی)

4

ورق اسپیرو  و لفافه

20 تن

 

 

روابط عمومی شرکت اگزوز خودرو خراسان

All Rights Reserved by KEM 2011©
طراحی سایت و هاست :  وب سپنتا
طراحی سایت - وب سپنتا